Kirurgi

Kirurgi

Når dit kæledyr skal gennemgå et kirurgisk forløb er du i dygtige, professionelle hænder og trygge samt sikre omgivelser hos os. Vore nøgleord omkring kvalitet, åbenhed og omsorg gælder også her. Vi gør meget ud af at informere både før, -under og -efter indgrebet.

Vi har sterile operations stuer, indrettet efter alle krav om faglighed, sikkerhed og arbejdsmiljø.

Vi behandler alle patienter med nænsomhed og stor omsorg, både før, under og efter operationen. Og vi sørger for deres fysiske og psykiske velbefindende hele vejen.

Vi anvender avanceret, moderne instrumentarium, der nøje vedligeholdes og overvåges.

Vi har fagligt dygtigt og empatisk engageret personale, der yder deres allerbedste hver eneste dag.

Enhver form for kirurgi foretages så a-traumatisk som muligt, det sikrer hurtig heling og stor sikkerhed for patienten undervejs.

Vi fører udførlige anæstesi -og operations journaler, hvor alt bliver skrevet ned, lige fra ”adfærd før bedøvelse”, til indgivet doser af medicin, kropstemperatur under forløbet samt nøje beskrivelse af, hvorledes operationen er udført, beskrivelse af opvågningsforløb og hvilken vejledning, der skal gives i forbindelse med hjemsendelse.

Alle udskrevne patienter tilbydes et gratis kontrol besøg. Ved større operationer og tandbehandlinger ringer vi til klienten dagen efter, for at høre til patienten efteroperationen.

Så tager Rikke på skole i Kolding igen og Michelle er i klinikken Der er meget Michelle skal lære, så vær tålmodig og venlig overfor hende <3

Vore to søde og dygtige elever er her i klinikken på skift. Rikke skal på sit 4. hovedforløb og er færdiguddannet om ca. 1 år. Michelle har været på sit første hovedforløb og har nu sin anden praktik periode i klinkken