LAB undersøgelse

LABORATORIE undersøgelser
Blodprøve udtagning
200 kr.

10 % rabat for Aniplan kunder

Blodprøve undersøgelse
afhænger af unders. kr.

10 % rabat for Aniplan klienter

Blodprøve/organtjek før narkose
1120 kr.

10 % rabat for Aniplan klienter

Fæces prøve for hjerte- og lungeorm
520 kr.

Fæces prøve for hjerte/lungeorm, Aniplan klienter
0 kr kr.

1 x årligt

Vi er faglige nørder Som professionelle behandlere er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler os selv og vor viden

Dette gør vi for, at vi konstant kan tilbyde den bedste behandling af sygdom og den optimale forebyggelse af sygdomme og komplikationer. 

Vores autoriserede veterinær sygeplejerske, Lisa er lige blevet færdig med sin overbygning som anæstesi sygeplejerskee. 

Alle vore bedøvelses forløb bliver tilpasset den enkelte patient, hvorunder der tages hensyn til race, alder, tilstedeværelsen af kroniske sygdomme, bedøvelsens varighed og indgrebets omfang. Vi fører detaljerede bedøvelses-journaler, så vi altid kan slå op og se, hvad vi brugte sidst og hvorledes forløbet var.

Med Lisas nye viden bliver vi endnu skarpere og opdaterede på nye midler og metoder.