Bedøvelse ( narkose)

Vi bedøver kun med de mest skånsomme midler.
 • Det er helt forståeligt, at du er nervøs, hvis dit kæledyr skal i narkose. Det er vigtigt, at du mærker efter, om du føler dig tryg.
 • Bedøvelse er et behandlingsforløb, hvor man som anæstesidyrlæge og anæstesisygepleje, kan variere mange komponenter for at optimere sikkerhed og tilrette hvert enkelt forløb til den enkelte patient.
 • Hos os uddanner vi os fortsat inden for dette felt, da vi bedøver mange dyr hver dag. Vores sygeplejerske, Lisa er fag-veterinærsygeplejerske inden for anæstesi.
 • På billedet til højre er en lille hvalp netop vågnet efter narkose <3

Dette gør vi for at mindske risiko ved narkose og sikre et godt forløb med færrest mulige bivirkinger. 

 • God planlægning af ethvert forløb
 • Forundersøgelse af alle patienter, kendskab til arter, alder, racer og disses forskelle m.h.t medicinering
 • Undersøgelser af blodprøver før narkose, når det er indiceret.
 • Faglig viden og konstant efteruddannelse
 • Anvendelse af sikre bedøvelsesformer og kendskab til lægemidlers virkninger og bivirkninger.
 • Omsorgsfuld og fysisk støtte af patienten før, under og efter bedøvelsen
 • Overvågning af blodtryk, puls, vejrtrækning, iltmætning og kropstemperatur undervejs
 • Fagligt dygtigt støtte personale, der kan håndtere krise situationer og yde livreddende førstehjælp
 • Og sidst men ikke mindst: omsorgsfuld støtte, smertebehandling og overvågning af patienter før under og efter bedøvelsen.
 • Skriftlig information i forbindelse med hjemsendelse af alle patienter.
Vi er faglige nørder Som professionelle behandlere er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler os selv og vor viden

Dette gør vi for, at vi konstant kan tilbyde den bedste behandling af sygdom og den optimale forebyggelse af sygdomme og komplikationer. 

Vores autoriserede veterinær sygeplejerske, Lisa er lige blevet færdig med sin overbygning som anæstesi sygeplejerskee. 

Alle vore bedøvelses forløb bliver tilpasset den enkelte patient, hvorunder der tages hensyn til race, alder, tilstedeværelsen af kroniske sygdomme, bedøvelsens varighed og indgrebets omfang. Vi fører detaljerede bedøvelses-journaler, så vi altid kan slå op og se, hvad vi brugte sidst og hvorledes forløbet var.

Med Lisas nye viden bliver vi endnu skarpere og opdaterede på nye midler og metoder.