Operationer - kirurgi

Kvalitet - omsorg - åbenhed
  • Når dit kæledyr skal gennemgå en operation er du i dygtige, professionelle hænder og trygge samt sikre omgivelser hos os.
  • Vi gør meget ud af at informere både før, -under og -efter indgrebet.
  • Vi har sterile operations stuer, indrettet efter alle krav om faglighed, sikkerhed og arbejdsmiljø.
  • Vi behandler alle patienter med nænsomhed og stor omsorg, både før, under og efter operationen.
  • Og vi sørger for deres fysiske og psykiske velbefindende hele vejen.
  • Vi anvender avanceret, moderne instrumentarium, der nøje vedligeholdes og overvåges.
  • Vi har fagligt dygtigt og empatisk engageret personale, der yder deres allerbedste hver eneste dag.
  • Enhver form for kirurgi foretages så a-traumatisk som muligt, det sikrer hurtig heling og stor sikkerhed for patienten undervejs.

Dokumentationen er i orden

Vi fører udførlige anæstesi -og operations journaler, hvor alt bliver skrevet ned, lige fra ”adfærd før bedøvelse”, til indgivet doser af medicin, kropstemperatur under forløbet samt nøje beskrivelse af, hvorledes operationen er udført, beskrivelse af opvågningsforløb og hvilken vejledning, der skal gives i forbindelse med hjemsendelse.

Alle udskrevne patienter tilbydes et gratis kontrol besøg. Ved større operationer og tandbehandlinger ringer vi til klienten dagen efter, for at høre til patienten efteroperationen.

Vi er faglige nørder Som professionelle behandlere er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler os selv og vor viden

Dette gør vi for, at vi konstant kan tilbyde den bedste behandling af sygdom og den optimale forebyggelse af sygdomme og komplikationer. 

Vores autoriserede veterinær sygeplejerske, Lisa er lige blevet færdig med sin overbygning som anæstesi sygeplejerskee. 

Alle vore bedøvelses forløb bliver tilpasset den enkelte patient, hvorunder der tages hensyn til race, alder, tilstedeværelsen af kroniske sygdomme, bedøvelsens varighed og indgrebets omfang. Vi fører detaljerede bedøvelses-journaler, så vi altid kan slå op og se, hvad vi brugte sidst og hvorledes forløbet var.

Med Lisas nye viden bliver vi endnu skarpere og opdaterede på nye midler og metoder.