Vi tilbyder online booking

Vi tilbyder online booking - Se mereVi tilbyder

Kvalitet - Omsorg - Åbenhed

Er nøgleordene for den måde, vi arbejder på. 

  • Kvalitet fordi kun det bedste er godt nok for dit dyr, vore patienter. Det gælder både den faglige uddannelse/efteruddannelse og det udstyr, vi råder over.
  • Omsorg fordi vi slet ikke kan lade være
  • Åbenhed fordi det giver tryghed for dig og er basis for velfungerende kommunikation og forventningsafstemning i forhold til undersøgelse og behandling. 

Vi råder over følgende medicinsk udstyr:

Anæstesi cirkler og ilt generator. Vi anvender den bedste og mest skånesomme narkose med midlet sevo-fluran

Røntgen apparaturet er digtialt, både hvad angår "almen" røntgen samt tandrøntgen. Røntgenbillederne vedhæftes alle journaler, så de altid er direkte tilgængelige

Overvågnings apparatur incl. Blodtryksmåler, EKG, og CO2 måler

Avanceret tand-unit med high speed og low speed bor samt ultralyds tandrensning. Og naturligvis tandrøntgen apparatur. 

K-laser ( den bedste laser overhovedet) med 4 forskellige bølgelængder til at behandle smerter, sår og infektioner

Vort eget in-house laboratorium. Maskiner fra Idexx. Vi sender kun få prøver ud af huset og har svar samme dag på alle blodprøver. Og naturligvis eget mikroskop til undersøgelse af celle prøver, urin sediment og udstrygnings præparater

 

Vi er faglige nørder Som professionelle behandlere er det vigtigt, at vi hele tiden udvikler os selv og vor viden

Dette gør vi for, at vi konstant kan tilbyde den bedste behandling af sygdom og den optimale forebyggelse af sygdomme og komplikationer. 

Vores autoriserede veterinær sygeplejerske, Lisa er lige blevet færdig med sin overbygning som anæstesi sygeplejerskee. 

Alle vore bedøvelses forløb bliver tilpasset den enkelte patient, hvorunder der tages hensyn til race, alder, tilstedeværelsen af kroniske sygdomme, bedøvelsens varighed og indgrebets omfang. Vi fører detaljerede bedøvelses-journaler, så vi altid kan slå op og se, hvad vi brugte sidst og hvorledes forløbet var.

Med Lisas nye viden bliver vi endnu skarpere og opdaterede på nye midler og metoder.